Re: zoeken in paradox database file


Posted by W. Gijse on March 16, 2001 at 17:17:21:

In Reply to: zoeken in paradox database file posted by Arie van Muijen on February 27, 2001 at 22:51:29:

: Ik schrijf een programma voor een lagere school om de boeken in registreren ongeveer zoiets

: titel,auteur,beschrijving,etc
: string,string,memo,etc

: Nu zoek ik een manier om met 1 opdracht in alle velden te zoeken naar een specifiek woord 'rekenen' of zoiets

: hulp is zeer welkom.
De kern hiervan wordt door de volgende code uitgevoerd:

for i:=0 to T.FieldDefs.count -1 do
if Pos(zoekstr,uppercase(Fields[i].AsString) > 0 then
gevonden := true;

waarbij T de naam van je tabel is.
Succes.