Messagebox


[ DelphiLand FAQ ]

Posted by Perry Kappetein on May 28, 2004 at 18:45:36:

Ben nog maar pas met Delphi begonnen, en loopt in een hele domme vraag.

in VB6 / VB.NET kan je een msgbox heel simple doen msgbos ("Hi")

hoe doe je dat in Delphi?
heb geprobeerd messagebox 'hi' of ('hi') maar werkt niet.
en de helpfile werkt ook niet echt :(


Related Articles and Replies:
[ DelphiLand FAQ ]