Re: execute a program


[ Delphi Forum ] [ Delphi Tutorials -- by DelphiLand ]

Posted by webmaster Guido on July 31, 2003 at 15:20:42:

In Reply to: execute a program posted by Bart Leusink N on July 30, 2003 at 16:41:15:

: How can I make my program execute a line like I did it from the start, execute menu?
: I want to let my program execute something like format C: /u -y
: How can I start a program with my program?

: Hoe laat ik mijn programma iets uitvoeren net alsof ik het uitvoer vanaf start,uitvoeren
: ik wil dus bijvoorbeeld mijn programma iets als
: format C:/u -j laten kunnen uitvoeren, dus een commando met extra parameters want ik wil mijn programma een ander programma, bijvoorbeeld mediaspeler laten openen en dan ook mediaspeler een bestand laten openen en de film starten en als hij afgelopen is weer mediaspeler afsluiten
: Hoe doe ik dat?
-------------------------

Have a look in our section "Code snips", under "Running an external application". There's a short tutorial, plus a downloadable demo.

 [ Delphi Forum ]
[ DelphiLand: free Delphi source code, tips, tutorials ]