Delphi: Changing properties of all components


[ Related Articles and Replies ] [ DelphiLand FAQ ] [ Delphi Tutorials ]

Posted by Jeroen Beenes on March 11, 2002:

Onder het menu 'Broncode' staat een voor beeld voor het wijzigen van de properties van alle componenten van een bepaald type. Kan ik ook de properties wijzigen van alle componenten die ik in mijn applicatie heb??? Dus zonder een bepaald type aan te geven????


Related Articles and Replies:


[ Related Articles and Replies ] [ DelphiLand FAQ ] [ Delphi Tutorials ]