Re: system.pas!?!?!


[ Related Articles and Replies ] [ DelphiLand Discussion Forum ]

Posted by webmaster Guido on January 11, 2002 at 17:45:07:

In Reply to: system.pas!?!?! posted by Bopzzz on January 09, 2002 at 19:14:25:

: Ik ben bezig met het maken van een E-mail programma. En dat ging heel goed tot nu toe!
:
: Als ik mijn programma wil testen maakt Delphi in eens een nieuwe tab aan in het EditWindow. Genaamd naar mijn DPR. En zegt dat daar een fout in staat... Want hij kan systen.pas niet vinden! Maar ik heb nooit system.pas o.i.d. gemaakt!
: In het nieuwe venster staat dit:

: program mailer1;

: uses
: Forms,
: mailer in 'mailer.pas' {Form1};

: {$R *.RES}

: begin
: Application.Initialize;
: Application.CreateForm(TForm1, Form1);
: Application.Run;
: end.

: En nog wat meer...
: Mailer is dus mijn programma.
---------

System.pas is een unit van Delphi zelf. Deze "error" betekent dat Delphi dat bestand niet kan vinden, dus is er blijkbaar iets mis met je installatie van Delphi. Probeer Delphi eens te verwijderen en het daarna terug te installeren.
---------

Free translation:

I am making an E-mail program, and that went well until now.
But when I want to test my program, Delphi creates a new tab in the Edit-window, called after my DPR. And it says that there is an error, because it can't find system.pas ...but I've never made a system.pas or something like that!
---

System.pas is one of Delphi's own files. If the error says that Delphi can't find system.pas, probably there is something wrong with your Delphi installation. You might try to uninstall Delphi and next, install it again.


Related Articles and Replies:


[ Related Articles and Replies ] [ DelphiLand Discussion Forum ]