system.pas!?!?!


[ Related Articles and Replies ] [ DelphiLand FAQ ] [ Delphi Tutorials ]

Posted by Bopzzz on January 09, 2002 at 19:14:25:

Hey!

Sorry dat ik mijn vraag in het Nederlands stel. Maar ik vind het nogal moeilijk uitleggen in het Engels.
Ik heb een probleem!

Ik ben bezig met het maken van een E-mail programma. En dat ging heel goed tot nu toe!

Als ik mijn programma wil testen maakt Delphi in eens een nieuwe tab aan in het EditWindow. Genaamd naar mijn DPR. En zegt dat daar een fout in staat... Want hij kan systen.pas niet vinden! Maar ik heb nooit system.pas o.i.d. gemaakt!
In het nieuwe venster staat dit:

program mailer1;
uses
  Forms,
  mailer in 'mailer.pas' {Form1};
{$R *.RES}
begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

En nog wat meer...
Mailer is dus mijn programma.

Ik werk nog niet zo lang met Delphi en ik ben 15 jaar... Misschien zijn dat de redenen dat ik hier niets van snap.
Ik hoop toch dat iemand mij kan helpen!

Bob

PS Sorry dat ik zo'n lange vraag heb!


Related Articles and Replies


[ Related Articles and Replies ] [ DelphiLand FAQ ] [ Delphi Tutorials ]