Algemene tips

Een event handler "uit zetten" (disable)
Indien je wil dat een event handler slechts de EERSTE maal uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld dat alle kliks NA DE EERSTE klik op een component geen effect meer hebben:
procedure Form1.ComponentOnClick;
begin
  Button1.OnClick := nil;
end;
Natuurlijk bereik je in het geval van een button Onclick hetzelfde effect door de button zelf te disablen (en meteen geef je zo ook visuele feedback dat klikken geen effect meer zal hebben). Deze truc heeft dus alleen zin bij andere events of andere componenten.

Kleur en timing van hints
In de OnCreate event handler van het hoofdvenster van je applicatie plaats je het volgende:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Application.HintColor := clAqua; // of een andere kleur
  Application.HintPause := 250;    // 250 mSec voor de hint getoond wordt
  Application.HintHidePause:=3000; // na 3 sec verdwijnt de hint
end;

 

© Copyright 1999 - 2016 
Studiebureau Festraets