Les 6: Acron, versie 1

In deze les maken we een vereenvoudigde versie van Acron, een programmaatje dat een lijst van afkortingen ("acroniemen") toont.

We zullen de afkortingen en hun betekenis tonen in een ListBox.

In deze eerste versie tonen we hoever je kan komen, zonder zelf ook maar de minste bijkomende programma-code te schrijven!

Voorbereidingen

 1. Indien je dit nog niet gedaan hebt, download dan acron01.zip naar \DelphiLa.
  Je bewaart best alle originele zip-bestanden in \DelphiLa. 
 2. Maak een nieuwe directory (map) aan met de naam \DelphiLa\Acron01.  
 3. Unzip acron01.zip naar directory \DelphiLa\Acron01. Controleer of je de volgende bestanden hebt: acron01.dpr, main.dfm, en main.pas.

Beginnen met het einde

Zoals gewoonlijk, starten we met het einde: hoe gaat onze vereenvoudigde Acron er uitzien en wat zou hij moeten doen?

 1. Start Delphi en open het project Acron01.dpr via het File menu en Open Project...
  Of zoek dit bestand in Windows Explorer en dubbelklik er op. 
 2. Compileer de applicatie. Indien je vergeten bent hoe dat alweer gaat, kijk dan eens terug bij les 1.  
 3. Zoals na iedere geslaagde compilatie, zal Delphi de applicatie starten in de "debugger".

 4. Speel even met het programma. Merk op dat de ListBox al een eenvoudige zoek-functie ingebouwd heeft: indien je 'B' drukt op het toetsenbord, springt de lijst naar BIOS, indien je opnieuw op 'B' drukt, gaat ie naar het volgende item met een 'B', BMP. Enzovoort...  
 5. Stop de applicatie.
  Klik in het File menu op Close All. Verwijder vervolgens alle bestanden uit \DelphiLa\Acron01.

 

Jouw beurt !

 1. Open het File menu en klik New Application. Delphi start een new project.  
 2. In de Object Inspector wijzig je de Caption van de form in Acron01 en je wijzigt z'n Name in formMain 
 3. In het File menu selecteer je Save Project As.
  In de dialoog Save Unit1 as navigeer je naar \DelphiLa\Acron01 en je geeft Main als naam voor de unit.  
 4. In de volgende dialoog, Save Project1 As, geef je Acron01 als naam voor het project.

De ListBox toevoegen

 1. Klik in het componenten-palet op het icoon van de Listbox en plaats er eentje op je form.

 2. In de Object Inspector klik je op het knopje naast de property Items. De String List Editor wordt geopend. Voeg enkele regels tekst toe, bijvoorbeeld:
   ANSI American National Standards Institute
   BIOS Basic Input Output System
   BMP BitMap
   CR Carriage Return
   DLL Dynamic Link Library
   EOF End Of File
   FTP File Transfer Protocol
   GUI Graphical User Interface
 3. Wijzig de afmetingen van de form en de Listbox naar eigen smaak.  
 4. Even testen. In Delphi's Run menu selecteer je Run (shortcut: druk functietoets F9).
  Delphi compileert en start daarna je programma:

Acron verfraaien: de items uitlijnen

In de items van de Listbox, zou je spaties kunnen toevoegen tussen de afkortingen en hun bechrijving. Maar je zal merken dat het onmogelijk is ze allemaal mooi onder elkaar te krijgen. Dat is omdat de tekst in een proportioneel lettertype staat, waarschijnlijk "MS Sans Serif 8" of iets dergelijks.

Voorlopig gebruiken we een snelle en luie oplossing voor de uitlijning:

Het is nu al een stuk gemakkelijker om de afkortingen te lezen! Maar in een van de volgende lessen zullen we dit probleem helemaal anders oplossen, dus voeg nu nog niet te veel items toe en "verfraai" er niet te veel...

Wel, het is wonderlijk wat je kan doen met Delphi zonder een enkele regel code te schrijven, niet?

Later zullen we Acron leren hoe hij de inhoud van de Listbox moet laden vanuit een text bestand, we zullen een betere zoekfunctie toevoegen, een menu, een toolbar, enz...

[ TOP ]   [ HOME ]  

© Copyright 1999 - 2007 
DelphiLand