DClub Library

De DClub Library is een collectie van functies en procedures.

Alhowel deze routines heel bruikbaar zijn, was mijn eerste oogmerk toch "leren". Daarom bevat alle broncode overvloedige commentaar :)

Leden van de DClub kunnen deze library downloaden in de Downloads sectie. Het bestand is DLjjmmdd.zip (jjmmdd is de datum van de laatste update - nu zitten we aan versie dl000725.zip).

In het ZIP bestand zit ook een demo project, dat toont hoe je de diverse routines gebruikt.


Datum en Tijd

function Age(BirthDate: TDate): integer;
function BirthDay(BirthDate: TDate): TDate;
function DateInYear(ADate: TDate; InYear: integer): TDate;
function DateToISO(ADate: TDate): string;
function DateToISOshort(ADate: TDate): string;
function DateToYear(ADate: TDate): integer;
function DaysInMonth(AYear, AMonth: integer): integer;
procedure SetSysDateTime(TheDateTime: TDateTime);
procedure SetSysTime(TheTime: TDateTime);
procedure SetSysDate(TheDate: TDateTime);

To be continued...


Bestanden en directories (mappen)

function AppDir: string;
function CreateDirForce(const NewDir: string): Boolean;
function FileCopy(Source, Dest: string; Overwrite: Boolean): Boolean;
function FileDateTime(TheFile: string): TDateTime;
function FileDateTimeStr(TheFile: string): string;
function FileMove(Source, Dest: string; Overwrite: Boolean): TMoveResult;

To be continued...


Werken met String

function IsEmptyStr(S: string): Boolean;
function IsInStr(SubStr, S: string): Boolean; function LastChar(S: string): Char;
function LeftStr(S: string; Len: integer): string;
function NotInStr(SubStr, S: string): Boolean; function PadLeft(S: string; Len: integer; Ch: char): string;
function PadRight(S: string; Len: integer; Ch: char): string;
function RepliStr(Ch: char; Len: integer): string;
function RightStr(S: string; Len: integer): string;
function ParseFirstRemoved(S: string; Delimiters: string): string;
function ParseGetFirst(S: string; Delimiters: string): string;
function ParseGetLast(S: string; Delimiters: string): string;
function ParseToList(S: string; Delimiters: string): TStringList;

Wordt vervolgd...

© Copyright 1999-2016 
Studiebureau Festraets